Menu
iFusion_iPhone.jpg

Referentie: Nooijen Groep - Frank Nooijen, klant sinds 2005

”We hebben al meerdere jaren een prettige samenwerking met IRIS voor onze telefonie, waarbij zij ons steeds van goed advies voorzien in het doolhof van de telefonie, iets waar we zelf niet aan toekomen. Alle problemen worden steeds snel en accuraat verholpen.”

Over Nooijen Groep BV

Nooijen Groep BV is de holding van een aantal werkmaatschappijen welke met name actief zijn op het gebied van aannemerij en overslag. Nooijen Groep BV draagt zorg voor uitvoering van het algemene en het financiële beleid, verzorgt centraal de administratie voor alle werkmaatschappijen en beheert het onroerend goed. De werkmaatschappijen zijn:

- Nooijen Terreininrichting BV is een aannemingsbedrijf gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van grootschalig openbaar groen, zoals aanleg en onderhoud van plantsoenen, bermen en sportvelden alsmede inrichting van speelterreinen en aanleg van veiligheids-ondergronden.

- Overslagbedrijf Moerdijk BV is een bulkoverslagbedrijf voor binnen- en kustvaart in de westelijke insteekhaven van Moerdijk. Naast de afhandeling van een grote diversiteit aan droge bulklading en stukgoed is OBM gespecialiseerd in het op- en overslaan van diverse sooorten verontreinigde materialen zoals grond, slib, hout, glas en rubber. Tevens verzorgt OBM inname, verwerking en afzet van bouw- en sloophout.

www.nooijengroep.nl

Terug naar overzicht