2 min read

Waarom ethiek steeds belangrijker wordt in onze tech-toekomst

Waarom ethiek steeds belangrijker wordt in onze tech-toekomst

Tenzij je onder een steen hebt geleefd, zal het je niet zijn ontgaan dat er in het afgelopen jaar grote mijlpalen zijn bereikt op het gebied van AI (kunstmatige intelligentie). Hoewel de adoptie van deze technologie zich nog in de beginfase bevindt is de impact nu al enorm. Wat veel mensen zich nog niet beseffen, is dat dit slechts het begin is. Wij verwachten een toekomst waar technologie een steeds grotere rol gaat spelen. En waarschijnlijk is die toekomst dichterbij dan we denken.

De Wet van Moore en de data-explosie

Stel je voor: een toekomst waarin elk aspect van ons leven wordt beïnvloed door technologie. Dat is waar we op af stevenen als we luisteren naar de Moore’s Law. Moore's Law is een observatie en voorspelling die in 1965 werd geformuleerd door Gordon Moore, medeoprichter van Intel. Hij zag dat de capaciteit van microchips elke twee jaar verdubbelt. Oftewel, exponentiële groei en een continue toename van de rekenkracht van computers. Realiseer je even: dat betekent dat de slimme data-gedreven systemen die we nu kennen, over twee jaar alweer dubbel zo slim zijn! Wanneer je beseft dat de komst van AI-tools als ChatGPT in slechts een paar maanden tijd al zo’n grote impact hebben, wat kunnen we dan verwachten als deze explosieve groei zich doorzet?

moores law

Kunstmatig bewustzijn: een realistisch scenario?

De steeds snellere technologische ontwikkeling verandert niet alleen hoe we leven, werken en communiceren, maar het roept ook vragen op over waar dit allemaal naartoe gaat. Waar AI op dit moment nog vooral reactief werkt, zal het naar verwachting evolueren tot een generatief model dat autonome keuzes maakt. Zelfsturend, zonder menselijke tussenkomst. Maar kan AI ergens in deze reis ook zoiets als een eigen bewustzijn ontwikkelen?

Om daar iets over te kunnen zeggen moeten we eerst ons eigen bewustzijn begrijpen. Is het iets dat van nature voortvloeit uit intelligentie, of is het iets inherent menselijks dat niet is na te bootsen door nullen en enen? "Denk ik gedachten, of denken gedachten mij?" is een filosofische vraag die meteen te binnen schiet. Met andere woorden: ben ik degene die in controle is en alle keuzes maakt, of is dit een illusie en handel ik puur op basis van impulsen die opspruiten in mijn grijze massa? Waarom zou kunstmatige intelligentie die illusie ook niet kunnen creëren? En als bewustzijn spontaan kan ontstaan in een machine, welke zekerheid hebben we dan dat deze machine weet wat goed en fout is? Zonder meteen te concluderen dat er binnen nu en een paar weken allemaal naakte Arnold Schwarzeneggers door onze straten wandelen, kunnen we wel zeggen dat de rol van ethiek en controle steeds belangrijker wordt in de technologische sneltrein die doorraast en waarvan de eindbestemming nog ongewis is.

Ethiek als gids voor de toekomst

Ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie onderkennen zelf ook dat het steeds belangrijker wordt om ervoor te zorgen dat de technologie in lijn is met onze menselijke waarden. Hier komt de noodzaak van ethiek en controle samen. Terwijl technologie ons vooruitstuwt, wordt ethiek als het stuurwiel gezien van onze toekomst met kunstmatige intelligentie. Het vermogen om ethisch toezicht te houden op autonome systemen wordt daarmee niet slechts een technische kwestie, maar een morele noodzaak. Steeds meer tech-opleidingen sorteren hier op voor door al in het eerste jaar aandacht te besteden aan het vak ethiek.

Wees goed voorbereid, met oog voor de mens

In deze tijd van steeds snellere verandering wordt het duidelijk dat ethiek een belangrijke rol gaat hebben in onze tech-toekomst. Organisaties moeten zich voorbereiden op de fundamentele veranderingen die de data-explosie met zich meebrengt. Hoewel wij ook nog niet exact weten welke stations de technologietrein gaat passeren staan wij klaar om je tijdig voor te bereiden op de veranderingen die op je organisatie afkomen. Met IRIS one als je strategisch ICT-partner bieden we niet alleen technologische expertise, maar ook een stevig fundament waarin de mens altijd centraal staat. Wil je meer weten over onze kijk op de toekomst en onze dienstverlening? Neem dan gerust eens contact op!