2 min read

Waarom kleine bedrijven aantrekkelijk zijn voor hackers

Waarom kleine bedrijven aantrekkelijk zijn voor hackers

In de wereld van cyberbeveiliging heerst de hardnekkige misvatting dat kleine bedrijven zelden het doelwit zijn van hackers. Velen geloven dat hackers zich voornamelijk richten op grote merken en organisaties. Helaas is niets minder waar. Kleine bedrijven vormen een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen, en dit blog zal aan de hand van statistieken, voorbeelden, interessante inzichten én het belang van cybersecurity in de keten aantonen waarom deze mythe ontkracht moet worden.

Feiten die spreken

Laten we eens dieper in de statistieken duiken om te begrijpen waarom kleine bedrijven een makkelijk en doelwit zijn voor hackers:

  1. Het aantal aanvallen: Volgens het Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) worden kleine bedrijven vaak slachtoffer van cyberaanvallen. In sommige rapporten zijn ze zelfs goed voor meer dan de helft van alle aanvallen.

  2. Kosten van inbreuken: Het National Cyber Security Alliance meldt dat bijna 60% van de kleine bedrijven na een datalek binnen zes maanden de deuren moet sluiten vanwege de financiële gevolgen.

  3. Automatisering van aanvallen: Hackers maken gebruik van geautomatiseerde tools om zwakke punten in systemen te vinden en te exploiteren. Deze tools discrimineren niet op basis van bedrijfsgrootte; ze zoeken gewoon naar kwetsbaarheden.

  4. Verbonden apparaten: Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) worden steeds meer apparaten verbonden met het internet, we zien dit ook in toenemende mate bij kleine bedrijven. Deze apparaten vormen potentiële toegangspunten voor hackers.

Waarom kleine bedrijven juist aantrekkelijk zijn voor hackers

Laten we nu nadenken over waarom kleine bedrijven aantrekkelijke doelwitten zijn voor hackers:

  1. Beperkte middelen voor beveiliging: Kleine bedrijven hebben vaak niet dezelfde financiële middelen als grote ondernemingen om te investeren in geavanceerde beveiligingsmaatregelen. Dit maakt hen kwetsbaarder voor aanvallen.

  2. Leveranciersketens: Hackers richten zich soms op kleine bedrijven als zwakke schakels in de leveranciersketen om toegang te krijgen tot grotere doelwitten. Dit kan een effectieve manier zijn om grotere organisaties aan te vallen.

  3. Minder bewustzijn: Kleine bedrijven hebben soms niet hetzelfde bewustzijn van cyberdreigingen als grotere organisaties en besteden daarom minder aandacht aan beveiliging. Dit maakt hen een gemakkelijker doelwit.

NIS2 en het toenemende belang van cybersecurity in de keten

Er is nog een ander belangrijk aspect dat kleine bedrijven moeten overwegen: hun positie in de keten van grotere bedrijven. De Europese Unie heeft de NIS2-richtlijn (Network and Information Systems Directive) aangenomen, die betrekking heeft op de beveiliging van netwerken en informatiesystemen. Dit heeft gevolgen voor zowel grote als kleine bedrijven.

Grote bedrijven zullen deze wetgeving moeten naleven en zijn verplicht om hun cybersecurity op orde te hebben. Ze moeten niet alleen voor hun eigen beveiliging zorgen, maar ook van hun ketenpartners, waaronder kleine bedrijven, eisen dat ze adequate beveiligingsmaatregelen implementeren.

Dit betekent dat kleine bedrijven niet langer kunnen ontsnappen aan de verantwoordelijkheid voor hun cybersecurity. Ze worden een integraal onderdeel van de gehele keten en moeten voldoen aan de beveiligingseisen die grotere bedrijven opleggen. Dit is niet alleen vanuit juridisch oogpunt belangrijk, maar ook vanuit het oogpunt van vertrouwen en zakelijke relaties.

Conclusie

Het idee dat kleine bedrijven niet het doelwit zijn van hackers is een gevaarlijke misvatting. Cybercriminelen richten zich op kleine bedrijven vanwege hun kwetsbaarheden en de waardevolle gegevens die ze verwerken. Het is van cruciaal belang dat kleine bedrijven serieus investeren in cyberbeveiliging om zichzelf te beschermen tegen deze bedreigingen. Ons advies: begin met een risico-inventarisatie van al je bedrijfsonderdelen bij een ICT-partner en mitigeer de cyberrisico's met passende maatregelen. IRIS one kan een dergelijke inventarisatie kosteloos doen