2 min read

5 trends in hybride werken

5 trends in hybride werken

 

We hebben ruim een jaar kunnen experimenteren hoe we het hybride werken nou daadwerkelijk toe willen passen in ons dagelijks leven. Vanuit de Work Trend Index van Microsoft wordt duidelijk dat bedrijven het hybride werken nu toekomstbestendig willen maken en willen implementeren in de bedrijfsvoering. De Work Trend Index van Microsoft heeft vijf trends opgesteld waarmee ze bedrijven helpen om het hybride werken écht te laten werken.

De vijf trends:

  1. Mensen kijken anders naar hun werk-privébalans;
  2. Managers moeten meer in staat worden gesteld om teamnormen te creëren die hybride werken faciliteren;
  3. Management moet duidelijker zijn in het scheppen van verwachtingen;
  4. Medewerkers staan open voor nieuwe manieren van vergaderen;
  5. De heropbouw van sociale netwerken/relaties ziet er anders uit in een hybride wereld.

Nederlanders kijken tegenwoordig heel anders naar de werk-privébalans dan twee jaar geleden en dat komt doordat ze tegenwoordig continue online aan het werk zijn. Mensen geven meer prioriteit aan gezondheid dan voor de pandemie (40%) en zijn zelfs bereid om van werkgever te switchen voor een betere werk-privébalans (57%). Dit komt in de Work Trend Index naar voren met als oorzaak dat Nederlandse bedrijven nog steeds uitdagingen ondervinden om het hybride werken écht te laten werken. Managers blijken de sleutel om de uitdagingen aan te pakken.

Managers moeten meer instaat worden gesteld om teamnormen te creëren die hybride werken faciliteren. Het blijkt dat ongeveer twee op de drie managers (65%) veranderingen door zouden willen voeren voor het personeel, maar ze hebben de invloed of de middelen niet om dit te realiseren. Bovendien vindt 56% van de managers dat het management niet genoeg in contact staat met de werkvloer en dit wordt bevestigd door de medewerkers. Ruim vier op de vijf medewerkers (81%) vindt namelijk dat ze net zo productief of zelfs productiever zijn geworden dan een jaar geleden, terwijl 61% van het management denkt dat de productiviteit is afgenomen sinds het hybride werken. Dit is een enorme kloof in de verwachting en de realiteit van de productiviteit tussen medewerkers en het management.

We moeten inzien dat de enige manier waarop een bedrijf tegenwoordig succesvol kan zijn, is door medewerkers de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken, in harmonie met hun persoonlijkheid en levensstijl
Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer (CHO) bij Microsoft Nederland.

Vanuit de Work Trend Index komt naar voren dat het productiviteitspatroon veranderd en de werkdagen krijgen een nieuwe vorm. Werkdagen duren tegenwoordig 46 minuten langer en in het weekend wordt ook steeds meer gewerkt (stijging van 14%). Maar daarentegen worden vergaderingen bijvoorbeeld korter. Wereldwijd bestaan Ad-hoc vergaderingen van 15 minuten nu ongeveer voor 60% uit Teams-vergaderingen. Doordat de vergaderingen korter en efficiënter zijn, worden planningen beter nageleefd. Het blijkt dus dat medewerkers er alles aan doen om flexibel werken te omarmen, maar om het op lange termijn duurzaam te maken zijn nieuwe teamnormen nodig om te voorkomen dat ze ‘altijd aan’ staan. Het blijkt dat minder dan een kwart van het management in Nederland (23%) duidelijke afspraken heeft gemaakt met de medewerkers over het hybride werken. Dit zorgt voor twijfel, want 34% van de medewerkers geeft aan niet te weten wanneer ze op kantoor verwacht worden. Doordat er veel online gewerkt wordt, blijkt 62% van de Nederlandse medewerkers minder werkvriendschappen te hebben. Het is daarom belangrijk dat de organisatie hier een verantwoordelijkheid in neemt.

Maar 43% van de Nederlandse organisaties vinden het lastig om samenhorigheid te creëren op de werkvloer. De pandemie heeft volgens de organisaties de samenhorigheid op de werkvloer verstoord, sociale contacten tussen medewerkers onderbroken en ervoor gezorgd dat medewerkers er serieus over nadenken om van werkgever te wisselen. Bij Microsoft zien ze het hybride werken, met het oog op de behoeften van medewerkers, als dé oplossing voor het vormgeven van de nieuwe werkvloer.

Hybride werken heeft de toekomst, maar het is voor elke organisatie een uitdaging om de cultuurverandering in gang te zetten die nodig is om het individu centraal te kunnen stellen. Er zijn duidelijke verwachtingen en afspraken nodig, waarbij het management transparant is en managers ondersteunt, om te voorkomen dat we terugvallen in oude werkgewoontes die het individu niet helpen in de nieuwe toekomst van het werken.”
Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer (CHO) bij Microsoft Nederland.