Security Awareness

Leer jezelf verdedigen tegen een cyberaanval.

AdobeStock_393798823
 

Laat jezelf niet verrassen door cybercriminelen.

De vraag is niet of, maar wanneer jouw bedrijf te maken krijgt met een datalek of enige vorm van cybercriminaliteit. Dit heeft vaak niet alleen financiële consequenties, maar zorgt voor een flinke deuk in je reputatie en het vertrouwen in jouw bedrijf.​ Helaas is het tegenwoordig niet meer voldoende om enkel te investeren in technische oplossingen, het menselijk handelen is en blijft de zwakste schakel. Door je collega’s te trainen in het veiliger en bewuster omgaan met internet en informatie, security awareness, heb je een grote stap gezet om verschillende vormen van datamisbruik te voorkomen.

Welke methode past bij jouw organisatie?

0-Meting

Door middel van een 0-meting wordt het kennisniveau van jouw medewerkers gemeten. De aandachtspunten worden duidelijk en de huidige situatie wordt in kaart gebracht.

 

 

 

close-up-on-young-business-team-working

E-learning

Met het E-learning traject wordt er minimaal 1x per maand stil gestaan bij het thema security awareness. Mensen worden gestimuleerd na te denken over het huidige gedrag en leren zichzelf verdedigen tegen onder andere phishing.

 

side-view-of-cropped-unrecognizable-business-people-working-at-common-desk

Phishing simulatie

Met de Phishing simulatie onderzoek je de alertheid van medewerkers. De inhoud van de phishing-campagne wordt samen met jou vormgegeven zodat het een realistische uitstraling heeft. Het doel van de phishing simulatie is het verhogen van de bewustwording.

 

Hands of a young man on the keyboard with the elements. Collage.

Trainingen

In de trainingen komen verschillende cyberaanvallen aan bod. Er worden acties besproken die jouw medewerkers helpen zichzelf te verdedigen en daarnaast wordt verteld hoe een aanval voorkomen kan worden. 

 

 

wachtwoordvrij-1

Wat levert het op?

Betrokkenheid

Het vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij het thema gegevensbeveiliging. 

Bewustwording

Je stimuleert medewerkers na te denken over het thema gegevensbeveiliging.

Gedragsverandering

Je stimuleert een gedragsverandering bij medewerkers. 

Datalek

Het risico op een datalek door een menselijke fout wordt verkleind.

Meer informatie

 

Klassieke training

Tijdens een interactieve klassikale training krijgen medewerkers inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik door derden kunnen herkennen en voorkomen.

Tevens wordt, aan de hand van praktische tips en tricks, uitgelegd hoe men veiliger kan omgaan met informatie binnen de organisatie én in de privésituatie.

Meer informatie

AdobeStock_416676135-1
 

Quiz

De Awareness quiz heeft als doel om medewerkers op een luchtige manier kennis te laten maken met het belang van informatiebeveiliging en bewustwording. Zo is de Awareness Quiz een goede manier om bij medewerkers draagvlak te creëren voor een security awareness opleidingstraject.

Meer informatie

AdobeStock_407847253-1
 

E-Learning

In de Awareness e-learning van IRIS one staan bewustwording en gedragsverandering centraal. Dat lijkt logisch, maar al te vaak zijn e-learnings puur gericht op kennisoverdracht.

Natuurlijk doen de deelnemers veel kennis op, maar daar wordt nauwelijks op getoetst. In plaats daarvan worden deelnemers gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen.

Meer informatie

AdobeStock_358796620-1
 

Opleidingen

Security awareness is een proces om het (online) gedrag van mensen te veranderen en wordt niet gecreëerd met een eenmalige training.

Naast de klassikale trainingen wordt gebruik gemaakt van e-learning. Organisaties hebben echter de mogelijkheid te kiezen voor verschillende trajecten; Best practice,
Top down en Fast track.

Meer informatie

AdobeStock_485905132-1
 
Wil jij weten hoe jouw medewerkers zichzelf beter verdedigen tegen een cyberaanval?
Neem contact op