Security Awareness

Leer jezelf verdedigen tegen een cyberaanval.

wachtwoordvrij-1
 

Laat jezelf niet verrassen door cybercriminelen.

De vraag is niet of, maar wanneer jouw bedrijf te maken krijgt met een datalek of enige vorm van cybercriminaliteit. Dit heeft vaak niet alleen financiële consequenties, maar zorgt voor een flinke deuk in je reputatie en het vertrouwen in jouw bedrijf.​ Helaas is het tegenwoordig niet meer voldoende om enkel te investeren in technische oplossingen, het menselijk handelen is en blijft de zwakste schakel. Door je collega’s te trainen in het veiliger en bewuster omgaan met internet en informatie, security awareness, heb je een grote stap gezet om verschillende vormen van datamisbruik te voorkomen.

Wat levert het op?

Betrokkenheid

Het vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij het thema gegevensbeveiliging. 

Bewustwording

Je stimuleert medewerkers na te denken over het thema gegevensbeveiliging.

Gedragsverandering

Je stimuleert een gedragsverandering bij medewerkers. 

Datalek

Het risico op een datalek door een menselijke fout wordt verkleind.

Welke methode past bij jouw organisatie?

0-Meting

Door middel van een 0-meting wordt het kennisniveau van jouw medewerkers gemeten. De aandachtspunten worden duidelijk en de huidige situatie wordt in kaart gebracht.

close-up-on-young-business-team-working

E-learning

Met het E-learning traject wordt er minimaal 1x per maand stil gestaan bij het thema security awareness. Mensen worden gestimuleerd na te denken over het huidige gedrag en leren zichzelf verdedigen tegen onder andere phishing.

side-view-of-cropped-unrecognizable-business-people-working-at-common-desk

Phishing simulatie

Met de Phishing simulatie onderzoek je de alertheid van medewerkers. De inhoud van de phishing-campagne wordt samen met jou vormgegeven zodat het een realistische uitstraling heeft. Het doel van de phishing simulatie is het verhogen van de bewustwording.

Hands of a young man on the keyboard with the elements. Collage.

Trainingen

In de trainingen komen verschillende cyberaanvallen aan bod. Er worden acties besproken die jouw medewerkers helpen zichzelf te verdedigen en daarnaast wordt verteld hoe een aanval voorkomen kan worden.  

wachtwoordvrij-1
 

Wil jij weten hoe jouw medewerkers zichzelf beter verdedigen tegen een cyberaanval?

Neem contact op